Bombardement van Brussel augustus 1695.

IMG_1627IMG_162626 Lange uren duurde het gruwelijke bombardement van Brussel door de Fransen. 3000 Bommen en meer dan 1000 brandkogels treffen het hart van de stad. Duizenden huizen en gebouwen zijn verwoest. Manneke Pis heeft het maar ternauwernood overleefd. Er wordt in heel Europa schande van gesproken dat weerloze burgers op deze manier door het oorlogsgeweld worden getroffen.