Borgbrief Marcus en Petronella 7-1-1717

Borgbrief
7 januari 1717
Wij ……(?) Schouteth en Schepenen van Alphen Barronie van Breda als ……(?) der armenmiddelen alhier hebben mits desen goed gevonden en verstaen te ….(?) en borgen te blijven tot …..(?) van de heeren regenten van Welde voorn d’eene helft van alsulcke last en alimentatie als de voorgemelde heeren regenten soude mogen overcomen (t geene godt voorhoeden) van de kinderen die pieternel van helden en merkus Gulcks in den huwelijcken staet hebben verweckt en nog staen te verwecken te weten voor d’eene helft in ….(?) den voors peternella van helden alhier is geboren verbindende  ten dien eynde het incomen van de Taefel der arrmenmiddelen alhier actum Alphen den 7 jannuary 1717 (was ondertekend:) Niclaes van Alphen.

De borgbrief is belangrijk geweest in het onderzoek naar de afkomst van Marcus. De brief leidde naar Weelde en in het register daar staat vermeld dat Marcus uit een weeshuis kwam: ex domo institutiones. Ook wordt vermeld: “ex domo pauperum”.
Het OCMW in Antwerpen werd de volgende stap.