‘…ge zult hem vinden, gewikkeld in doeken…’ (Lucas 2:12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1686

Adi 25 April Marcus Gulx out naer ons dunken drij weken
is ghevonden sonder briefken ten negen uren in de
Livevrouwe straet voor den soeten naem Jesus tegen over Gulck
was ghewonden in een stuck van een groen sarge witten
frisarden doeck ghestrept windel half hemdeken begijntien
wit mutsken ende anders niet de camer beweght tot
bermhertichheijt hebben het neue kint aenveert en in het
vondeling huijs ghesonden

buijtenbestet als M.B. fo 154