De maaltijd van Wilhelmus

Een van de militairen die in 1832  in Riel was ingekwartierd schreef het volgende over de maaltijden die hem werden voorgezet:

“Hier vind ik tot ons ontbijt koffie en grof bruin brood ‘mik’ genaamd, dat door ieder zelf gemaakt wordt. Tegen 12 uur is het middagmaal gereed, geheel uit boerenkost bestaande terwijl karnemelk of meelpap steeds als dessert wordt opgezet.

Tegen 3 uur gebruiken wij brood met koffie. Tegen 9 uur wordt het soupé gebruikt doorgaans bestaande in roode of witte kool en aardappelen met azijnsaus. Tot 10 uur zitten wij bij den schoorsteen in dikken opgaande rook ons te verwarmen bij den van tijd tot tijd uit de plaggen opkomende vlammen en daarna kruipt ieder naar bed.

In de woningen is alles vuil en smerig, messen, vorken, tafelgoed, borden, enz. worden zelden gewaschen, en om U een klein denkbeeld dezer onreinheid te geven, dient het volgende – naast mijne woning bevinden zich bij onze buurman, vier kleine kinderen en deze slapen in benen bakkerstrog, waarin des smorgens bij het verlaten der slaapgasten zonder dat deze legerstede gereinigd wordt, het brood gekneed wordt en deze gewoonte bestaat bij ieder alhier, die kleine kinderen heeft”

Deze foto uit 1935 laat een gezin uit Oirschot zien. op de foto is niets te zien wat niet meteen door Wilhelmus zou worden herkend. Het kan ook een gezin zijn uit 1835.