De rechten van de mens

rechten van de mens (1)
De verklaring van de mensenrechten

De verklaring van de mensen- en burgerrechten van het Franse parlement op 26 augustus 1789 is het grondbeginsel van de democratie. Ze wordt nog steeds in de Franse grondwet geciteerd en stond in 1948 model voor de Algemene Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties.