Handtekening Petrus en Maria

In oktober 1763 is Peter Gulickx ziek en laat notaris Kamerling uit Baarle-Nassau bij zich roepen om een testament op te maken. Beide echtelieden ondertekenen het testament zelf. Dit wil niet meteen zeggen dat ze kunnen lezen en schrijven maar helemaal ongeletterd zijn ze dus blijkbaar niet.

Peter is tenslotte hersteld en heeft nog een lang leven voor zich: hij overlijdt pas in 1808.handtekening-peter-gulickxhandtekening-peter-gulickxhandtekening-peter-gulickx