Negenjarige Oorlog

1688- 1697

Eigenlijk is dit een oorlog uit een serie van oorlogen tussen Frankrijk en Engeland. De serie zal pas eindigen met de nederlaag van Napoleon.
In deze oorlog hadden de Fransen (een beetje) de steun van de paus. Willem III (onze Willem dus) had een Grote Alliantie bijeen gesmeed die bestond uit de 3 Britse koninkrijken, de Republiek, Spanje, Portugal en het Heilige Roomse Rijk.
De Engelsen hadden de laatste 2 oorlogen tegen de Republiek verloren, maar begonnen wel steeds rijker en rijker te worden dankzij een commerciele revolutie (daar moeten we het ook nog eens over hebben). De Republiek deed het nog steeds uitstekend, maar de aanhoudende oorlogen waren zo duur dat de 18e eeuw een eeuw van neergang zou worden.
Behalve over het tegenhouden van een Franse suprematie, ging de oorlog vooral toch over ideeën: absolutisme tegenover constitutionalisme, katholiek tegen protestant of religieuze tolerantie tegenover religieuze uniformiteit.