De Volkskrant werd vanaf 2 oktober 1919 uitgegeven als weekblad van de katholieke arbeidersbeweging. De oprichters waren verscheidene katholieke arbeidersbonden, die zich verenigd hadden in de Federatie der Diocesane Rooms-katholieke Volks- en Werkliedenbonden. De eerste editie telde vier pagina’s en kostte 3 cent. Het tijdschrift verscheen iedere donderdag. Vanaf 19 januari 1920 verscheen de krant om de dag en ten slotte vanaf 1 oktober 1921 als dagblad. Jan Vesters werd de hoofdredacteur. Op 14 januari 1935 verhuisde het hoofdkantoor van de krant van Den Bosch naar Utrecht. De krant werd uitgebreid met verschillende edities: een algemeen landelijke, een Twentse, een Limburgse, een Oost- en een West-Brabantse editie. Edities voor Rotterdam, Den Haag, de noordelijke provincies en Gelderland volgden enkele jaren later. De krant stond echter nog ver in de schaduw van het grote katholieke dagblad De Maasbode.

In het tweede nummer noemt paus Benedictus XV vier oorzaken van de ellende waarin de wereld is gedompeld:

  1. De verkeerde vrijheidsidee welke zich uit in de haat tegen ieder gezag;
  2. De verkeerde gelijkheidsidee waarvan het voornaamste verschijnsel is de prediking van de klassenstrijd;
  3. De verkeerde broederschapsidee welke tot gevolg heeftdat de liefde onder de mensen verdwenen is;
  4. De al te grote zucht naar aardse goederen en aards genot. 

De paus kan blijkbaar de Franse Revolutie niet vergeten.