“…ge zult een kindje vinden in doeken gewikkeld…” (Lucas 2:12)

Inschrijving

Vondeling akte Marcus

1686 par Adi 25 april Marcus Gulx, out naer ons dunken dry weken is ghevonden zonder briefken savonts ten negen uren inde Lievevrouwen straet voor den Soeten name Jesus tegen over Gulck was ghevonden in een stuck van een groen sargie witten frisarden doeck ghestrept windel half hemdeken begyntien wit mutsken ende anders niet, de camer beweght tot bermherticheit hebben het selve kint aanvaart en in het vondeling huys ghesonden

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Het vondelinghuis